Choď na obsah Choď na menu
 


2% pre OZ Roňavčatá

21. 1. 2022

Vážení rodičia, sympatizanti, priatelia Materskej školy v Michaľanoch!

 

Prečo nechávate 2% z vašich daní štátu?

Darujte ich občianskemu združeniu „ROŇAVČATÁ“ pri  Materskej škole Michaľany.

 

Cieľom OZ „ROŇAVČATÁ“ je aktívne pomáhať pri:

- výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu 

- riešení edukačných a prevádzkových problémov 

- zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí a    

 spolupracovať pri ich riešení 

- finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, didaktickej techniky, kníh pre 

 deti , odbornej literatúry i hračiek 

- finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní vnútorného a vonkajšieho prostredia MŠ 

- finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít pre 

 deti 

Čo bude vašou úlohou? Je to jednoduché:

- vyžiadať si potvrdenie od zamestnávateľa a spolu s vyhlásením(vyhlásenie si môžete stiahnuť tu

 alebo vyžiadať v MŠ) ich doručiť, najneskôr do 25.4.2022 na Obecný úrad   Michaľany pani 

 Bc.  Gabriele Kremenákovej, alebo do MŠ Michaľany.