Choď na obsah Choď na menu
 


Oznam o pokračovaní predprimárneho vzdelávania

26. 4. 2023

Pokračovanie predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2023/2024

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm.f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom  pre  rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

-písomná žiadosť zákonného zástupcu(tlačivo poskytne MŠ)

-písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva aprevencie,

písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast(tlačivo poskytne MŠ)

-informovaného súhlasu zákonného zástupcu (tlačivo poskytne MŠ)

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm.f) 

zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho 

vzdelávania.