Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí v šk.r. 2023/2024

30. 3. 2023

Zápis do  Michaľany

 
 

Oznamujeme všetkým záujemcom, že zápis detí do Materskej školy Michaľany na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

Kedy?                      od 1.mája do 19.mája 2023

V akom čase?        od 7,00 do 16,00 hod., v pracovných dňoch

Kde?                       v budove MŠ Michaľany

Čo si doniesť?       rodný list dieťaťa

Podmienky prijímania:

• prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné
• deti, pokračujúce v plnení povinného predškolského vzdelávania
• deti s trvalým pobytom v obci 
• deti z okolitých obcí, ktorých súrodenec navštevuje, alebo navštevoval našu MŠ

Upozornenie:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak

jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa

jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať

vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa

Tieto skutočnosti je potrebné preukázať písomným dokladom.