Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z dištančnej formy RZ

10. 9. 2020
Zápisnica z dištančnej formy rodičovského združenia
Dátum:9.9.2020
Program:
1. Oboznámenie sa so školským poriadkom- na webovom sídle školy, prípadne na nástenke vo vstupnom priestore MŠ
2. Oboznámenie sa so ŠkVP Roňavčatá na webovom sídle školy
3. Prerokovanie a odsúhlasenie času prevádzky MŠ na šk.rok 2020/2021
4. Prerokovanie a odsúhlasenie príspevku do fondu RZ na šk. rok 2020/2021
5. Návrh zástupcu triedy do Rady rodičov na šk.rok 2020/2021
K bodu1
Rodičia svojim podpisom potvrdili oboznámenie sa so školským poriadkom.
K bodu  2
Rodičia svojim podpisom potvrdili oboznámenie sa so ŠkVP Roňavčatá na webovom sídle školy
K bodu  3
S prevádzkou MŠ Michaľany od 7,00 do 16,30 h. súhlasí 100% rodičov, ktorí odovzdali anketové lístky v každej triede      
 K bodu  4
S príspevkom 10,-€ do fondu RZ súhlasí súhlasí 100% rodičov, ktorí odovzdali anketové lístky v každej triede
K bodu  5
Rodičia zvolili do Rady rodičov týchto triednych zástupcov:
I. Trieda- p. Lenka Borkowská
II. Trieda- p. Silvia Hudecová
             p. Štefánia Hrivňáková
III. Trieda- p. Jana Sováková
             p. Alena Čikošová 
 
 
zapísala: Mgr.Slavomila Lacková