Choď na obsah Choď na menu
 


Plán akcií 2022/2023

SEPTEMBER

 

• Začiatok nového šk. roka                             T: 5. 9.  
• Medzinárodný deň čokolády                        T: 13.9.   

(triedne akcie)

• Vítanie príchodu jesene                                T:19.-23.9.  Borkowská

(celoškolská akcia, spojená s výstavou oz, výrobkov z plodov jesene)

• Svetový deň mlieka v školách                      T: 28.9.     Goreová

(celoškolská akcia v spolupráci so ŠJ)       

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                             

OKTÓBER

 

• Svetový deň úsmevu                                    T:  7.10. 

(triedne edukačné aktivity)                         

• Deň starých rodičov                                      T:10.10./ 

          (triedna akcia so starými rodičmi)

• Svetový deň umývania rúk                          T:17.10. / 

(triedne edukačné aktivity)                   

• Medzinárodný deň stromov                          T :20. 10.   Levkivová

(celoškolská akcia)               

• Deň jabĺk                                                       T: 21.10

(triedne edukačné aktivity.)

                                                                                

NOVEMBER                                                                                                                                                                                           

                                    

• Deň                                                          T :  4.11    Stropkaiová

(celoškolská akcia s rodičmi)

• Medzinárodný deň bez fajčenia                   T :  21.11

(triedna akcia)

• Európsky týždeň boja proti drogám            T : 21.-25.11.  Sučová

(celoškolská akcia)        

                                                                          

                                                                                          

DECEMBER

 

• Medzinárodný deň osôb so zdrav. postihnutím  T: 2.12

(triedna akcia)

• Príchod Mikuláša                                       T: 6.12.    
• (celoškolská akcia v spolupráci s RR)
• Deň ľudských práv                                     T: 9.12.   Borkowská

(celoškolská akcia)

• Od Lucie do Vianoc...                                T: 13.12.  Goreová

           (zvyky/celoškolská akcia)      

• Vianočná akadémia                                 T: 17.12. 
• (celoškolská akcia s rodičmi)

                                                                          

JANUÁR/  FEBRUÁR

 

• Svetový deň manželstva                           T: 14.2

(triedna akcia)

• Divadelné predstavenie                             

(celoškolská akcia)

• Karneval                                                   

(triedne aktivity)

 

 

MAREC

                                                         

• Mesiac knihy- návšteva knižnice                T: celý mesiac

(v spolupráci s MK, (triedna akcia)

• Vynášanie Moreny                                      T: podľapočasia  Levkivová

      (celoškolská akcia pre deti s prezentáciou zvykov)                                                                           

• Svetový deň poézie                                      T:21.3.     Sučová

(celoškolská akcia)

• Svetový deň vody                                       T : 22.3.   Kocáková

(celoškolská akcia)

•  

 

APRÍL

 

• Veľkonočný týždeň                                     T:3.4.- 6.4. 

(triedne akcie a aktivity pre deti)

• Deň letectva a kozmonautiky                      T: 12.4.
• (triedne edukačné aktivity)
• Deň Zeme –                                                 T : 24. 4.   Goreová

(celoškolská akcia)   

• Medzinárodný deň tanca                              T: 28.4.  Stropkaiová

(Jarné ľudové hry na ŠD-celoškolská akcia pre deti)                                                                              

• Malí dopraváci                                              T:apríl         Sučová     

(celoškolská akcia, edukačné aktivity s dopravnými policajtmi)          

 

 

 

                                                   

MÁJ

 

• Deň slnka                                                    T: 3.5.

(triedne edukačné aktivity)

• Medzinárodný deň hasičov                         T: 4.5. Borkowská

(celoškolská akcia, edukačné aktivity s hasičmi)  

• Svetový deň červeného kríža                       T: 9.5.   Stropkaiová

(celoškolská akcia)

• Svetový deň pohybom ku zdraviu               T:10.5 

(triedne  aktivity)                                               

• Deň matiek                                                   T: máj

slávnosť v KD pre verejnosť

• Svetový deň rodiny                                      T:15.5   Levkivová

(celoškolská akcia, výstava detských prác v knižnici)

 

JÚN

 

• MDD – športovo- zábavné dopoludnie        T: 1.6.     
• Svetový deň životného prostredia                T : 5. 6.   Kocáková

(celoškolská akcia)

• Deň najlepších priateľov                              T: 8.6

(triedne edukačné aktivity)

• Deň otcov                                                      T: 19.6 

(triedne edukačné aktivity)

• Deň kvetov   / Z babičkinej lekárne              T: 21.6.  

(triedne edukačné aktivity)

• Rozlúčka s prvákmi                                       T : 30. 6. Uč. III.triedy, RR