Choď na obsah Choď na menu
 


Plán akcií na školský rok 2020/2021

PLÁN AKCIÍ MŠ 2020/2021

SEPTEMBER

 

 • Začiatok nového šk. roka                             T: 2. 9. 
 • Medzinárodný deň čokolády                        T: 13.9.  

(triedne akcie)

 • Vítanie príchodu jesene                                T:19.-23.9. 

 (celoškolská akcia, spojená s výstavou oz, výrobkov z plodov jesene)

 • Svetový deň mlieka                                      T: 30.9.    

(celoškolská akcia v spolupráci so ŠJ)        

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              OKTÓBER

 

 • Svetový deň úsmevu                                    T:  2.10.

(triedne edukačné aktivity)                        

 • Deň starých rodičov                                      T:11.10./

           (triedna akcia so starými rodičmi)

 • Svetový deň umývania rúk                          T:15.10. /

(triedne edukačné aktivity)                  

 • Medzinárodný deň stromov                          T :20. 10.  

(celoškolská akcia)              

 • Deň jabĺk                                                       T: 21.10

(triedne edukačné aktivity.)

 

                                                                                 

NOVEMBER                                                                                                                                                                                                                   

 • Deň MŠ                                                         T :  4.11

(celoškolská akcia s rodičmi)

 • Medzinárodný deň bez fajčenia                   T :  20.11

(triedna akcia)

 • Európsky týždeň boja proti drogám            T : 16.-21.11. 

(celoškolská akcia)       

                                                                                                                                                        

DECEMBER

 

 • Medzinárodný deň osôb so zdrav. postihnutím  T: 3.12

(triedna akcia)

 • Príchod Mikuláša                                       T: 6.12.   

(celoškolská akcia v spolupráci s RR)

 • Deň ľudských práv                                     T: 10.12.  

(celoškolská akcia)

 • Od Lucie do Vianoc...                                T: 13.12. 

            (zvyky/celoškolská akcia)     

 • Vianočná akadémia, vianočná burza          T: 16.12.

(celoškolská akcia s rodičmi)

                                                                             

JANUÁR/  FEBRUÁR

 

 • Svetový deň manželstva                              T: 14.2

 (triedna akcia)

 • Divadelné predstavenie                              

(celoškolská akcia)

 • Karneval                                                     

(triedne aktivity)

 

MAREC

                                                         

 • Mesiac knihy- návšteva knižnice                T: celý mesiac

(v spolupráci s MK, (triedna akcia)

 • Vynášanie Moreny                                      T: podľa počasia 

       (celoškolská akcia pre deti s prezentáciou zvykov)

 • Svetový deň poézie                                      T:21.3.    

(celoškolská akcia)

 • Svetový deň vody                                       T : 22.3.

(celoškolská akcia)

 •  Veľkonočný týždeň                                   T:29.3.- 2.4.

(triedne akcie a aktivity pre deti)

 

APRÍL

 

 • Svetový deň zdravia                                    T : 7. 4

(triedne edukačné aktivity)

 • Deň letectva a kozmonautiky                      T: 12.4.

(návšteva III.tr.)

 • Deň Zeme –                                                 T : 22. 4.  

(celoškolská akcia)  

 • Medzinárodný deň tanca                              T: 29.4. 

(Jarné ľudové hry na ŠD-celoškolská akcia pre deti)                                                                              

 • Malí dopraváci                                              T:apríl    

(celoškolská akcia, edukačné aktivity s dopravnými policajtmi)                                                       

MÁJ

 

 • Deň slnka                                                    T: 3.5.
 • Medzinárodný deň hasičov                         T: 4.5.

(celoškolská akcia, edukačné aktivity s hasičmi) 

 • Svetový deň červeného kríža                       T: 8.5.

(celoškolská akcia)

 • Svetový deň pohybom ku zdraviu               T:10.5

(triedne  aktivity)                                              

 • Deň matiek                                                   T: máj

slávnosť v KD pre verejnosť

 • Svetový deň rodiny                                      T:15.5

(celoškolská akcia, výstava detských prác v knižnici)

 

JÚN

 

 • MDD – športovo- zábavné dopoludnie        T: 1.6.
 • Svetový deň životného prostredia                T : 5. 6.

(celoškolská akcia)

 • Deň najlepších priateľov                              T: 8.6

 (triedne edukačné aktivity)

 • Školský výlet                                                T: jún

(celoškolská akcia)

 • Deň kvetov   / Z babičkinej lekárne              T: 21.6. 

(triedne edukačné aktivity)

 • Deň otcov                                                      T: 20.6

(triedne edukačné aktivity)

 • Deň rybárstva                                                T: 26.6. 

(triedne edukačné aktivity)

 • Rozlúčka s prvákmi                                       T : 30. 6.