Choď na obsah Choď na menu
 


Plán akcií v šk.roku 2018/2019

               SEPTEMBER

 • Začiatok nového šk. roka                         T: 3. 9.
 • Medzinárodný deň čokolády                   T: 13.9.  (triedne akcie)
 • Vítanie príchodu jesene                           T:24.-28.9. (celoškolská akcia, spojená s výstavou oz, výrobkov z plodov jesene)
 • Svetový deň mlieka                                T: 26.9. (celoškolská akcia v spolupráci so ŠJ)                                                                                                                  OKTÓBER
 • Svetový deň úsmevu                            T:  5.10. (triedne edukačné aktivity)
 • Deň starých rodičov                            T:15.10. (triedna akcia so starými rodičmi –podľa uváženia uč.,napr.prezentácia a poznávanie ľudového kroja, ľudových piesní...)
 • Svetový deň umývania rúk         T:15.10. (triedne edukačné aktivity)                  
 • Medzinárodný deň stromov        T :19. 10.   (celoškolská akcia)              
 • Deň jabĺk   T: 22.10. (triedne edukačné aktivity.)                                                                                 

           NOVEMBER                                                                                                                       

 • Svetový deň behu                                      T: 5.11. (celoškolská akcia)
 • Medzinárodný deň bez fajčenia                 T :  20.11. (triedna akcia)
 • Európsky týždeň boja proti drogám           T : 12.-16.11. (celoškolská akcia)

DECEMBER

 • Medzinárodný deň osôb so zdrav. Postihnutím  T: 3.12 (triedna akcia)
 • Príchod Mikuláša                                 T: 6.12. (celoškolská akcia v spolupráci s RR)
 • Deň ľudských práv                                 T: 10.12. (celoškolská akcia)
 • Od Lucie do Vianoc...                             T: 13.12.  (zvyky/celoškolská akcia)     
 • Vianočná akadémia, vianočná burza       T: 17.12. (celoškolská akcia s rodičmi)

          JANUÁR/  FEBRUÁR

 • Svetový deň manželstva                          T: 8.2. (triedna akcia)
 • Divadelné predstavenie (celoškolská akcia)
 • Karneval (triedne aktivity)

           MAREC                                       

 • Mesiac knihy- návšteva knižnice               T: celý mesiac (v spolupráci s MK, (triedna akcia)
 • Vynášanie Moreny (celoškolská akcia pre deti s prezentáciou zvykov) T: podľa počasia
 • Svetový deň poézie                                     T:21.3. (celoškolská akcia)
 • Svetový deň vody                                        T : 22.3. (celoškolská akcia)

           APRÍL

 • Svetový deň zdravia                                    T : 8. 4. (triedne edukačné aktivity)
 • Deň letectva a kozmonautiky                      T: 12.4. (Vv súťaž, návšteva III.tr.)
 • Veľkonočný týždeň                                  T:15.-18.4. (triedne akcie a aktivity pre deti)
 • Deň Zeme –                                                  T : 22. 4.  (celoškolská akcia)  
 • Medzinárodný deň tanca                      T: 29.4.  (Jarné ľudové hry na ŠD-celoškolská akcia pre deti)                                                                             
 • Malí dopraváci (celoškolská akcia, edukačné aktivity s dopravnými policajtmi)                                                                 

           MÁJ

 • Deň slnka                                                     T:2.5. (triedne edukačné aktivity)
 • Medzinárodný deň hasičov                          T: 3.5. (celoškolská akcia, edukačné aktivity s hasičmi) 
 • Svetový deň červeného kríža                       T: 7.5. (celoškolská akcia)
 • Svetový deň pohybom ku zdraviu             T:9.5 (triedne  aktivity)                                              
 • Deň matiek – slávnosť v KD pre verejnosť   T: 12.5.
 • Svetový deň rodiny                                      T:15.5. (celoškolská akcia, výstava detských prác v knižnici)

            JÚN

 • MDD – športovo- zábavné dopoludnie          T: 31.5. (celoškolská akcia)                                                                          
 • Svetový deň životného prostredia                 T : 5. 6. (celoškolská akcia)
 • Deň najlepších priateľov                               T: 7.6. (triedne edukačné aktivity)
 • Školský výlet                                                 T: 12.6. (celoškolská akcia)
 • Deň s políciou    (celoškolská akcia)                                                
 • Deň kvetov   / Z babičkinej lekárne              T: 20.6. (celoškolská akcia)
 • Deň otcov                                                      T: 21.6. (triedne edukačné aktivity)
 • Rozlúčka s prvákmi                                       T : 28. 6.