Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z doplnkových volieb zástupcu rodičov do Rady školy pri MŠ

7. 9. 2023

Zápisnica z  doplnkových volieb zástupcu rodičov do Rady školy pri MŠ Michaľany, konaných dňa 6.9.2023

 

Dátum: 6.9.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Dňa, 6.9.2023 v čase od 7,00 do 9,00 hod. , sa v MŠ konali doplnkové  voľby zástupcu rodičov do RŠ pri MŠ Michaľany. Dňa31.8.2023, na RZ rodičia navrhli 3 kandidátov do doplnkových volieb do Rady školy pri MŠ Michaľany .Navrhnutí kandidáti písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. Volebná komisia zostavila (podľa abecedy )kandidátku  na základe návrhov zúčastnených zákonných zástupcov detí . Volieb sa zúčastnilo 37 zákonných zástupcov, čo predstavuje 82,2% oprávnených voličov. Odovzdaných bolo 37 platných hlasovacích lístkov. Volebná komisia spočítala platné hlasovacie lístky a zostavila poradie kandidátov:

1. Mária Kmecová   19 hlasov 
2. Tomáš Bodis          11 hlasov
3. Štefan Tatranský    7 hlasov

Podľa výsledkov hlasovania bola členom RŠ s počtom hlasov 19 zvolená  pani:

 

Mária Kmecová

 

Volebná komisia:

1. Lenka Borkowskápredseda VK.................................................................... 

 

2. Amália Szathmáryová, člen............................................................................

 

3. Andrea Janová, člen........................................................................................

 

 

 Zapísala: Amália Szathmáryová

 Overila:   Lenka Borkowská, predseda VK

 

 

Dátum: 6.9.2023