Choď na obsah Choď na menu
 


Z histórie

 

 

1946- 1957
     Materská škola bola v obci zriadená v roku 1946, pod názvom detská opatrovňa. Bola umiestnená v nevyhovujúcej miestnosti kaštieľa v majeri. Vyučovala v nej riaditeľka Gabriela Rešovská do roku 1949, keď odišla a na jej miesto nastúpola Júlia Sobeková. V archíve MŠ, ani v archíve obce sa nenašli žiadne záznamy z rokov 1946-1957.


1957- 1963
     Kronika sa začala písať až v roku 1957, keď na miesto riaditeľky nastúpila Božena Longauerová (neskôr Hrivňáková). Materská škola mala v tom čase 67 detí a vždy sídlila iba v jednej miestnosti starého kaštieľa. V školskom roku 1958/1959 sa podmienky na prácu zlepšili, MNV zakúpil rodinný dom, v ktorom zriadil dve triedy. V školskom roku 1962/1963 bola rozhodnutím rady MNV jedna trieda MŠ umiestnená na dolnom, druhá na hornom konci dediny.


1964- 1988
     Od marca 1964 Materská škola v Michaľanoch sídli v bývalej budove Obecnej ľudovej školy, odovzdanej do užívania v roku 1929 (zdroj: J. Sobek- Dejiny Michalian). Od 1.8.1965 sa v MŠ zaviedla celodenná starostlivosť. V tom čase školu navštevovalo 63 detí. V rokoch 1969 až 1971 prebehla v MŠ generálna oprava, keď sa robili nové omietky, strecha, vodovod, ústredné kúrenie, podlahy, hygienické zariadenia a pod. Celkové náklady na prestavbu sa v tom čase vyšplhali na 400 000 Kčs. Materská škola fungovala v čase generálnej opravy v núdzovom režime v jednej triede ZDŠ a MNV redukoval počet detí na 35- 36. Materská škola začala pracovať v normálnom režime od 6.septembra 1971, keď bola zriadená trojtriedna MŠ s počtom detí 75. V šk. roku 1974/1975 bola prevedená maľba MŠ. Od roku 1976 začal rapídne stúpať počet detí, čo viedlo až k tomu, že v školskom roku 1982/1983 bola zriadená štvortriedna MŠ. Vtedy bolo zapísaných do MŠ 104 detí. Najvyšší počet zapísaných detí bol v šk. roku 1980/1981- 110 detí.


1989- 1991
     V súvislosti so zmenou režimu nastali zmeny aj v MŠ. Zamestnanci si tajnou voľbou zvolili za riaditeľku MŠ opäť pani Boženu Hrivňákovú. Znížil sa počet detí až na 60, preto sa MŠ postupne zmenila z štvortriednej až na dvojtriednu MŠ. V týchto rokoch sa previedla rekonštrukcia školy- oprava fasády školy, náter okien, maľba vnútorných priestorov, výmena niektorých podlahových krytín ap. V roku 1991, podľa príkazu Ministerstva školstva, došlo k celoplošnej výmene na poste riaditeľov a riaditeľkou MŠ v Michaľanoch sa stala pani Helena Onďáková.


1992- 2004
     V tomto čase je MŠ dvojtriedna, počet detí sa pohybuje v rozmedzí 42 až 58. Dňa 1.4.1993 odchádza do dôchodku dlhoročná riaditeľka MŠ, pani Božena Hrivňáková. V čase od 12. do 16.2.1999 postihla náš okres snehová kalamita. Obec bola odrezaná od okolitého sveta a na príkaz starostu obce, pána Štefana Tatranského bola aj MŠ mimo prevádzky. V mesiacoch február- marec roku 1999 bola, za plnej prevádzky, prevedená maľba vnútorných priestorov MŠ. V septembri 1999 prebehla v našej obci i MŠ plynofikácia. V tomto čase došlo v MŠ k štyrom vlámaniam, čo doviedlo riaditeľku školy, p. Onďákovú 30.10.2000 k zavedeniu zabezpečovacieho zariadenia. V júli roku 2003 sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia wc - boli vymenené záchodové misy, vymaľovalo sa a v priestoroch detských záchodov bola vymenená i dlažba.

2004- 2010
     V júni roku 2004 odišla pani riaditeľka Helena Onďáková do starobného dôchodku. Výsledkom výberového konania bolo, že na post riaditeľky od 1.7.2004 nastúpila Mgr. Slavomila Lacková. Keďže počet detí klesol na 38, Materská škola v Michaľanoch sa stala už iba 1 a pol triednou. Po tomto roku sa počet detí pomaly zvyšoval a v školskom roku 2005/2006 bola MŠ dvojtriedna a od septembra 2007, keď bolo zapísaných 67 detí, dokonca trojtriedna. V roku 2006 odišla do starobného dôchodku i dlhoročná školníčka, pani Ružena Lazorová a na jej miesto nastúpila súčasná školníčka, pani Amália Szathmáryová. V rokoch 2005- 2007 sa čiastočne zrekonštruoval školský dvor- dokúpili sa nové preliezky (jedným zo sponzorov sa stal aj Dr. Viliam Novotný, poslanec NR SR), nainštalovali sa drevené sedáky na pieskovisko a iné drevené artefakty- vláčik, lietadlo, konské povozy i lavičky. V rokoch 2007- 2009 sa MŠ vybavila novým nábytkom, kobercami a vo vstupnej chodbe i novou podlahovou krytinou. Počas letných prázdnin v roku 2008 prebehla na škole celková rekonštrukcia elektrických rozvodov, maľba vnútorných priestorov školy, výmena okien a dverí za plastové. V roku 2010 prebehla maľba hygienických zariadení a v priestoroch výdajne stravy bola položená nová podlahová krytina.


2010 - 2019
   V tomto období je materská škola trojtriedna, počet detí sa pohybuje od 56 do 65 detí. V školskom roku 2014/2015 získala naša materská škola asistenta učiteľa Ing. Alžbetu Handurovú. Koncom tohto školského roka sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré sa predĺžili až na začiatok školského roka 2015/2016. Z tohto dôvodu sa nový školský rok začal o trochu neskôr a to 14.9.2015. Novú formu dostala kúpelňa a sociálne zariadenie pre deti a jedáleň. V roku 2016 sa obnovili niektoré časti podláh a priestory interiéru a začalo sa pracovať na obnove školského dvora. V školskom roku 2016/2017 je na pozíciu asistenta učiteľa prijatá Mária Demeterová. V roku 2019 prebehlo výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. V tejto pozícii naďalej pokračuje s výborným pracovným zanietením Mgr. Slavomila Lacková.

 

 


 

 

Riaditeľky MŠ v Michaľanoch:
• 1946- 1949 p. Gabriela Rešovská
• 1949- 1957 p. Júlia Sobeková
• 1957- 1991 p. Božena Hrivňáková, rod. Longauerová
• 1991- 2004 p. Helena Onďáková
• od 2004 Mgr. Slavomila Lacková


Učiteľky MŠ v Michaľanoch (chronologicky, od r. 1957 po súčastnosť):
1. Helena Lovásová
2. Marta Valčová
3. Etela Šimková
4. Marta Klingová
5. Anna Begalová
6. Magda Vincejová
7. Ema Hrabovská
8. Eva Semančíková
9. Klára Koverová
10. Mária garajová
11. Šarlota Balogová
12. Magda Vargová
13. Marta Janková
14. Demčáková
15. Monika Múdra
16. Milada Ferčáková
17. Etela Szarhmáryoá
18. Anna Suváková
19. Parikrupová
20. Mária Šebestianová
21. Rusinkovičová
22. Dvorovčíková
23. Eva Horváthová
24. Gergeľová
25. Takáčová
26. Mária Bačová
27. Mária Gočíková
28. Mária Telepovská
29. Viola Pesteňová
30. Helena Onďáková
31. Emília Hardová
32. Viera Štefaňáková
33. Magdaléna Lukáčová
34. Mgr. Slavomila Lacková
35. Mgr. Renáta Lukáčová - Stropkaiová
36. Bc. Bibiana Zuskáčová
37. Anna Levkivová
38. Michaela Kudrecová
39. Mgr. Lucia Mačurová - Pacúrová

40. Ing. Lucia Goreová


Asistenti učiteľa:

1. Ing. Alžbeta Handurová

2. Mária Demeterová


Prevádzkoví zamestnanci (uvedení od roku 1971):
školníčky:
      • Longauerová Oľga 1971- 1982
      • Lazorová Ružena 1982- 2006
      • Szathmáryová Amália 2006- trvá
upratovačky:
      • Šebestová Ľudmila 1971- 1990
      • Sedláčeková Katarína 1990- 1993
      • Čižmárová Jana 2009- trvá
kuriči:
      • Hrivňák Milan 1971- 1976
      • Longauer 1976- 1983
      • Eperješi Štefan 1983- 1992
      • Čoros Ján 1992- 1994
      • Višňovský 1994- 1998
      • Pástor 1998- 1999 (september 1999 – plynofikácia)

 


 

Zdroj:

Kronika MŠ v Michaľanoch I.,II.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.