Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2022/2023

 

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, Michaľany 076 14

HODNOTENIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Individuálny program vzdelávania v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v interakcii s digitálnymi nástrojmi

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ' vzdelávania Materská škola Michaľany, Hlavná 281, Michaľany 076 14 zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

 

p.č.

druh programu vzdelávania

názov programu

termín

rozsah hodín

3

aktualizačné vzdelávanie

Individuálny program vzdelávania v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v interakcii s digitálnymi nástrojmi

11. 04. 2023

05. 05. 2023

prezenčne

dištančne                        

13

 

 

7

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku.

Výsledok hodnotenia

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania: 5 osôb

  Pri hodnotení  bola použitá nasledujúca stupnica:

5

4

3

2

1

0

som úplne spokojná/ý

som spokojná/ý

som skôr spokojná/ý

som skôr nespokojná/ý

som nespokojná/ý

som úplne nespokojná/ý

Číslo

Otázka

543210

1

Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania?

500000

2

Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora?

500000

3

Ako hodnotíte použité formy a metódy vzdelávania?

500000

4

Ako hodnotíte časový harmonogram vzdelávania? Vyhovovalo Vám  rozvrhnutie vzdelávania?

500000

5

Ako hodnotíte využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní?

400100

     
     

Číslo

Otázka

áno nie

6

Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?

5      0

7

Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?

5      0       

8

Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností?

5     0

9

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti?

5     0

10

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?

5     0