Choď na obsah Choď na menu
 


Občianske združenie Roňavčatá

 

 

ROŇAVČATÁ, občianske združenie

Hlavná 281, 076 14 Michaľany

 Cieľom občianskeho združenia ROŇAVČATÁ je aktívne pomáhať pri :

 

-         výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu

-         riešení edukačných a prevádzkových problémov

-         zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení

-         finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti

-         finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní vnútorného a vonkajšieho prostredia MŠ

-         finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek

-         finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít pre deti a rodičov

-         organizovanie, realizácia a poskytovanie výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov.